News

Select news channel

Filter on subject

SELECT INTERVAL
RSS
2019
18 MAR

EU opruster på forskningen i cybersikkerhed

Et nyt stort forskningsnetværk skal styrke de europæiske kompetencer inden for cybersikkerhed. DTU repræsenter Danmark i delprojektet CyberSec4Europe.

Systems and data security
18 MAR

EU strengthens cybersecurity research

A new large research network will strengthen European cybersecurity capacity. DTU represents Denmark in CyberSec4Europe pilot project.

Systems and data security
05 MAR

Augmented reality can remove lorry’s blind spots

Three students have developed a system that eliminates blind spots by creating the illusion for the driver that the lorry is transparent.

Information technology
05 MAR

Augmented reality kan fjerne lastbilernes blinde vinkler

Tre studerende har udviklet et augmented reality-system, som fjerner blinde vinkler ved at illudere, at lastbilen bliver gennemsigtig for chaufføren.

20 FEB

Cars to report on road condition

Leveraging modern car technology to continuously collect road data may help produce real-time digital images of road maintenance needs.

Mapping and surveying Data analysis Sensors Mathematical modelling Mobility
07 FEB

DTU´s supercomputere er i superligaen

Supercomputere gør en forskel for DTU´s forskere og studerende og er ofte en forudsætning for, at forskningsprojekter kan lade sig gøre.

Information technology
09 JAN

Help with shorter waiting times for emergency departments

A new DTU research project seeks to reduce bottlenecks and optimize human resources in hospital accident and emergency departments.

Mathematical modelling Data analysis Information technology
07 JAN

Akutmodtagelser på hospitaler får hjælp til kortere ventetider

Nyt forskningsprojekt fra DTU skal afhjælpe flaskehalse og optimere personaleressourcer i akutmodtagelsen på hospitaler.

2018
20 DEC

Artificial intelligence may future-proof Danish healthcare services

Artificial intelligence and big data are building blocks in the development of personal health technologies. 

Medicine and medico technology Information technology
18 DEC

Kunstig intelligens kan fremtidssikre dansk sundhedsvæsen

Kunstig intelligens og big data er byggesten i udviklingen af personlige sundhedsteknologier, som kan hjælpe mennesker med kroniske lidelser og spare sundhedsvæsenet...

Medicine and medico technology Information technology

News and filters

Get updated on news that match your filter.